🚦

Trafikljus

Lägg till ett trafikljus och ställ in det på röd, orange eller grön.

🎲

Tärning

Kasta tärningen och få ett slumpat nummer.

📝

Anteckna

Skriv in och spara anteckningar direkt i bildpresentationen.

📌

Namnväljare

Lägg till namn och låt verktyget slumpvis välja ut ett.

🤫

Symboler

Välj olika symboler att visa i din presentation.

⏱️

Tidtagarur

Tar tiden direkt i din presentation.

🕘

Klocka

Visar aktuell tid.

🗓️

Kalender

Visar aktuellt datum.

Nedräkning

Räknar ner till noll. Spelar upp ett ljud när tiden är ute.